CO2-Prestatieladder

Wij gebruiken de CO2-Prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2-prestatieladder stelt voor niveau 3.

Energiebeleid van Pellikaan Bouwbedrijf bv

Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van het werken aan onze bouwproductie verminderen; het betreft een start met trede 3 en heeft dus in eerste instantie betrekking op de CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie.


A | Inzicht

Pellikaan Bouwbedrijf bv heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2021 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt vanaf 2022 elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).


B | Reductie

Pellikaan Bouwbedrijf bv heeft reductiedoelstellingen opgesteld voor 2025 om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.


C | Communicatie

Pellikaan Bouwbedrijf bv communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.


D | Participatie

Pellikaan Bouwbedrijf bv neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 voor wat betreft haar eigen CO2-emissie, alsmede aan initiatieven rond de CO2-emissie binnen te realiseren projecten, hoewel dit buiten trede 3 van de CO2-prestatieladder valt.

 

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Pellikaan Bouwbedrijf bv:

Heeft u een vraag? We helpen u graag verder.

Stuur een bericht of bel naar 013 465 76 00.

Stel een vraag
Jack Hazen
Commercieel directeur