CO2-Prestatieladder

Wij gebruiken de CO2-Prestatieladder om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/CO2-prestatieladder stelt voor niveau 3.

 • Energiebeleid van Pellikaan Bouwbedrijf bv

  Wij willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van het werken aan onze bouwproductie verminderen; het betreft een start met trede 3 en heeft dus in eerste instantie betrekking op de CO2-uitstoot binnen onze eigen organisatie.


  A | Inzicht

  Pellikaan Bouwbedrijf bv heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Over het jaar 2021 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt vanaf 2022 elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).


  B | Reductie

  Pellikaan Bouwbedrijf bv heeft reductiedoelstellingen opgesteld voor 2025 om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.


  C | Communicatie

  Pellikaan Bouwbedrijf bv communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.


  D | Participatie

  Pellikaan Bouwbedrijf bv neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 voor wat betreft haar eigen CO2-emissie, alsmede aan initiatieven rond de CO2-emissie binnen te realiseren projecten, hoewel dit buiten trede 3 van de CO2-prestatieladder valt.

   

  Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

   

  Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Pellikaan Bouwbedrijf bv:

  CO2-bewust Certificaat
  MVO beleidsverklaring
  Energiemanagementprogramma 30-06-2023
  Actieve deelname aan een initiatief 30-06-2023
  Emissie inventaris 2022 30-06-2023
  Verantwoording CO2 reductiedoelstellingen 30-06-2023

   

  2022
  Energiemanagementprogramma
  Actieve deelname aan een initiatief
  Emissie inventaris jan 2021 tm jun 2022
  Verantwoording CO2 reductiedoelstellingen 2025

Jack Hazen
Commercieel directeur

Heeft u een vraag? We helpen u graag verder.

Stuur een mailtje of bel naar 0134657600.

Stel een vraag