Onderwijs, revalidatie en sport op één locatie in Heemskerk

Heliomare en Gemeente Heemskerk hebben een belangrijke mijlpaal bereikt in het proces naar een nieuw Kind- en jeugdcentrum (KJC) en een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie (MFS): Pellikaan krijgt opdracht voor ontwerpontwikkeling, realisatie en onderhoud en begint direct met de uitwerking van het ontwerp.

“Voor de kinderen en jongeren die bij Heliomare onderwijs volgen en revalideren is er eindelijk uitzicht op een prachtig en kwalitatief goed gebouw met onderwijs, revalidatie en sport op één locatie.” Bestuurder Cees Raaijmakers van Heliomare is zeer tevreden met het aanbestedingsresultaat.

De multifunctionele sporthal is voor gebruik door inwoners van Heemskerk, verenigingen, en ook gedeeltelijk door Heliomare. “Ook de gemeenteraad vindt de realisatie van het KJC en de MFS een belangrijke ontwikkeling in Heemskerk”, aldus Wethouder Frowijn; en: “Het is ook heel fijn dat de aanbesteding van de MFS past binnen het krediet dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld”.

 

Volledig persbericht

Start bouwproces Kinder- en jeugdcentrum Heliomare en MFS in Heemskerk

Pellikaan bouwbedrijf bv uit Tilburg krijgt de opdracht voor de bouw van de locatie van Heliomare voor kinderen en jongeren en van de gemeentelijke multifuntionele sportzaal (MFS) op de Velst in Heemskerk. Dit is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure die in maart van dit jaar startte. Pellikaan begint direct met de uitwerking van het bouwplan. Partijen gaan ervan uit dat de daadwerkelijk bouw over een half jaar aanvangt. Voor zowel de gemeente Heemskerk als Heliomare is dit een mijlpaal in het traject dat begin 2013 aanving. Voor de kinderen, jongeren en medewerkers van Heliomare is nu uitzicht op adequate voorzieningen voor zowel onderwijs, revalidatie als sport. Allemaal in één gebouw. Het gebouw wordt na de zomervakantie van 2017 in gebruik genomen.

Pellikaan is enthousiast over de uitkomst van de aanbesteding. “We vinden het een prachtig plan waar we graag onze schouders onder zetten de komende jaren”, aldus directeur Roy Pellikaan. “Het past helemaal in de ontwikkelingen die tegenwoordig plaatsvinden waarbij je steeds meer ziet dat gebouwen verschillende functies hebben. En dat ontwerpontwikkeling, realisatie en onderhoud van dit soort gebouwen in handen is van één bedrijf. Daar hebben wij al heel wat ervaring mee.” Volgens Pellikaan is de tijdsplanning ambitieus, maar haalbaar. Pellikaan start per direct met het nader uitwerken van het ontwerp zoals dat is gemaakt door architectenbureau Marlies Rohmer. Na de oplevering zal Pellikaan ook het onderhoud van het gebouw verzorgen voor een periode van 12 jaar.

De ondertekening van het contract tussen gemeente Heemskerk, Heliomare en het Pellikaan bouwbedrijf vindt eind september/begin oktober plaats. Dat is het officiële moment waarmee een intensieve periode van gezamenlijke voorbereiding door gemeente Heemskerk en Heliomare met een handtekening voor de uitvoering van de plannen wordt bezegeld. Wethouder Frowijn: “We kijken als college met voldoening terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking met Heliomare. Ook de gemeenteraad vindt de realisatie van het KJC en de MFS een belangrijke ontwikkeling in Heemskerk. Dat Provincie Noord-Holland een subsidie heeft toegezegd voor de inrichting van de openbare ruimte en de MFS is natuurlijk fantastisch. Het is ook heel fijn dat de aanbesteding van de MFS past binnen het krediet dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld”.

Bestuurder Cees Raaijmakers van Heliomare is zeer tevreden met het aanbestedingsresultaat. “Voor de kinderen en jongeren die bij Heliomare onderwijs volgen en revalideren is er eindelijk uitzicht op een prachtig en kwalitatief goed gebouw met onderwijs, revalidatie en sport op één locatie.  De medewerkers hoeven straks niet meer tussen de verschillende locaties te pendelen. En niet onbelangrijk: de bouwsom is binnen het beschikbare budget.”

Inmiddels zijn omwonenden geïnformeerd over de voorbereidingen. Tot en met donderdag 17 september ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en is het te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Men kan gedurende de terinzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken, die vervolgens door de gemeente in behandeling worden genomen.

Naar overzicht
Paul Gerrits
Geschäftsführer

Heeft u een vraag? We helpen u graag verder.

Stuur een mailtje of bel naar 0134657600.

Stel een vraag