Koningin Máxima opende Brede School Joure Zuid

Aan het begin van dit schooljaar namen basisscholen Dr. E.A. Borger en de Twa Fjilden, de stichting kinderopvang en peuterspeelzalen SKIK, de stichting kunstzinnige vorming It Toanhûs en welzijnsorganisatie Miks de nieuwe Brede School Joure Zuid in gebruik.

Nu was het tijd voor een open dag met de officiële opening van dit bijzondere PPS project door niemand minder dan Koningin Máxima. Zij werd verwelkomd door de burgemeester van gemeente Friese Meren en de directeuren van de scholen. Onder grote belangstelling onthulde zij samen met kinderen van de scholen een wensboom waaraan leerlingen hun mooie wensen voor de school hadden gehangen.

De kinderen die gebruik maken van het gebouw verzorgden voor het Koninklijk bezoek een programma met zang, muziek, dans en demonstraties van verschillende creatieve lessen. Ook de vele ouders, omwonenden en andere belangstellenden die daarna de open dag van de school bezochten werden daarop getrakteerd.

Wethouder Frans Veltman, projectleider van de gemeente Helga van der Molen en de directeuren van de gebruikersorganisaties plantten samen een boom. Roy Pellikaan maakte van de gelegenheid gebruik om de gebruikers een klok te overhandigen als geschenk voor het nieuwe pand.

Artikel Jouster Courant: Open Huis brede school Joure Zuid druk bezocht
GPTV video van opening op Youtube


Roy Pellikaan, projectleider Helga van der Molen en wethouder Frans Veltman (Gemeente De Friese Meren), Ruud Wagenmakers (Twa Fjilden), Tjitske Stegenga (MIKS), Menno Koudenburg (E.A. Borgerschool), Jelle Posthumus (It Toanhûs) en Ineke Fennema (SKIK)

Jack Hazen
Commercieel directeur

Heeft u een vraag? We helpen u graag verder.

Stuur een mailtje of bel naar 0134657600.

Stel een vraag