Nieuwe Algemeen Directeur voor Pellikaan Bouwbedrijf NV

Op 10 mei jl. versterkte Sven Reynaert als Algemeen Directeur het Managementteam van Pellikaan Bouwbedrijf NV.

Sven Reynaert zal Johan Tousseyn opvolgen als Algemeen Directeur. Johan zal een adviserende rol op zich nemen teneinde de overgang in goede banen te leiden. Na een transitieperiode zal Sven vanaf 1 september a.s. de eindverantwoordelijkheid dragen en het bedrijf verder leiden in het dagelijks bestuur.

Hij zal met zijn kennis, ervaring en enthousiasme de uitgetekende strategie van het familiebedrijf verder uitwerken om zo de continuïteit binnen het bedrijf te verzekeren. Dit scharniermoment in de 55-jarige geschiedenis van Pellikaan zal benut worden om de internationale expertise en de middelen van het bedrijf in te zetten op het gebied van marktdifferentiatie. Hierbij zal naast de sportinfrastructuur ook een verhoogde aandacht gaan naar de acquisitie van projecten in de residentiële sector, de utiliteits- en renovatiesector.